1. We czwartek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Nie ma Mszy św. o godz.18.0.

    Zachęcamy do zachowania charakteru postnego tego dnia oraz powstrzymania

    się od pokarmów mięsnych.

2. Pamiętajmy o religijnym charakterze wieczerzy wigilijnej. Chciejmy odmówić

    modlitwę, śpiewajmy kolędy i podzielmy się opłatkiem. Zapalona świeca

    wigilijna i wolne miejsce przy stole niech nam przypomina osoby samotne,

    opuszczone i biedne. Nie podawajmy napojów alkoholowych.

3. We czwartek zapraszamy na Mszę św.- Pasterkę o godz. 24.00. Ofiary

    zbierane podczas Pasterki są przeznaczone na Fundusz Obrony Życia.

4. W piątek w pierwszym dniu Narodzenia Pańskiego porządek Mszy św.

    o godz.: 9.0; 10.30; 12.0; 18.0. Nie ma Mszy św. o godz. 7.0. W piątek z racji

    na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Uroczystość Narodzenia Pańskiego obchodzi się przez osiem dni. Zachęcamy

    do udziału we Mszach św. oktawy.

6. W sobotę w drugim dniu Narodzenia Pańskiego obchodzimy święto św.

    Szczepana, pierwszego męczennika. Porządek Mszy św. o godz.:7.0; 9.0;

    10.30; 12.0; 18.0. Ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na KUL i Centrum

    Formacji Pastoralno Katechetycznej w Białymstoku. 

7. W niedzielę 27 grudnia Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

    W tym dniu wspominamy św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. Błogosławieństwo                                                                                 

    wina podczas Mszy św. o godz. 7.0; 9.0 i 18.0.

8. W niedzielę 27 grudnia zbiórka ofiar do puszek na pomoc ewangelizacyjną

    działalności Radia Maryi i TV TRWAM.

9. W poniedziałek o godz. 16.00 zapraszamy osoby, które korzystają z pomocy i 

    darów rozprowadzanych przez Parafialny Zespół Charytatywny otrzymają one

    świąteczne produkty żywnościowe.

10. Dzisiaj w godz. od 10 – 12 zachęcamy do skorzystania z biblioteki

     parafialnej.                                                                                                                                                        

11. Metropolita Białostocki z powodu epidemii koronawirusa  podjął decyzję o

     odwołaniu tegorocznej wizyty duszpasterskiej w dotychczasowej formie.

     W trosce o rozbudzenie życia duchowego Arcybiskup zachęca ,aby w okresie

     Bożego Narodzenia duszpasterze zapraszali wiernych na Mszę św. wieczorną.

12. Intencje mszalne przyjęte na okres kolędowy na godz. 15.30 będą odprawiane o

     godz. 18.0.

13. Metropolita Białostocki podjął decyzję w sprawie udzielania sakramentu

    bierzmowania młodzieży. Udzielenie sakramentu bierzmowania przewidziane

    jest w klasie pierwszej szkoły średniej. Rozpoczęcie formacji w klasie 8 szkoły

    podstawowej. W roku 2021 sakrament bierzmowania nie będzie udzielany.

14. Życzymy, abyśmy umocnieni wiarą i miłością za przykładem Matki Jezusa

    czekali na przyjście Zbawiciela. Szczęść Boże!

* We wtorek 22 grudnia br. w  naszym kościele został zamontowany pierwszy

    witraż w oknie po prawej stronie ołtarza Matki Bożej. Kolejne witraże będą

    sukcesywnie wykonywane. 

* Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Naszym Parafianom bliskiego spotkania z

    Nowonarodzonym Jezusem, niech światło z betlejemskiej stajenki rozprasza

    wszelkie ciemności, przywraca wiarę i nadzieję, a świąteczna atmosfera

    radości i pokoju towarzyszy nam każdego dnia w nadchodzącym Nowym

    Roku.