Duchowieństwo

Ks. Witold Skrouba

Ks. Witold Skrouba
proboszcz

mgr teol.
Kapelan Jego Świątobliwości

Data urodzenia: 1952

Data święceń: 1977-06-12

Data nominaty: 2012-01-01

85 664 35 44

Ks. Stanisław Łukaszewicz

Ks. Stanisław Łukaszewicz
wikariusz

mgr teol

Data urodzenia: 1955

Data święceń: 1984-06-01

Data nominaty: 2019-01-01

Ks. Michał Kalinin

Ks. Michał Kalinin
wikariusz

mgr lic

Data urodzenia: 1985

Data święceń: 2010-05-28

Data nominaty: 2019-08-26

Ks. Mateusz Bajena

Ks. Mateusz Bajena
wikariusz

mgr teologii

Data urodzenia: 1988

Data święceń: 2014-05-31

Data nominaty: 2020-08-25