Duchowieństwo

Ks. Witold Skrouba

Ks. Witold Skrouba
proboszcz

mgr teol.
Kapelan Jego Świątobliwości

Data urodzenia: 1952

Data święceń: 1977-01-01

Data nominaty: 2012-01-01

85 664 35 44

Ks. Stanisław Łukaszewicz

Ks. Stanisław Łukaszewicz
wikariusz

mgr teol

Data urodzenia: 1955

Data święceń: 1984-01-01

Data nominaty: 2019-01-01

Ks. Tomasz Roszkowski

Ks. Tomasz Roszkowski
wikariusz

mgr teol

Data urodzenia: 1977

Data święceń: 2004-01-01

Data nominaty: 2016-01-01

Ks. Michał Kalinin

Ks. Michał Kalinin
wikariusz

Data urodzenia: 2000

Data nominaty: 2019-01-01