Duchowieństwo

Ks. Witold Skrouba

Ks. Witold Skrouba
proboszcz

mgr teol.
Kapelan Jego Świątobliwości

Data urodzenia: 1952

Data święceń: 1977-06-12

Data nominaty: 2012-01-01

85 664 35 44

Ks. Wojciech Popławski

Ks. Wojciech Popławski
wikariusz

Data urodzenia: 1959

Data święceń: 1988-01-01

Data nominaty: 2021-01-01

Ks. Adam Niemczynowicz

Ks. Adam Niemczynowicz
wikariusz

mgr teol.

Data urodzenia: 1976

Data święceń: 2002-06-01

Data nominaty: 2022-08-26