Duchowieństwo

Ks. Adam Szot

Ks. Adam Szot
proboszcz

dr teologii
Kapelan Jego Świątobliwości
Kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego ,Wykładowca historii Kościoła w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym

Data urodzenia: 1967

Data święceń: 1992-05-31

Data nominaty: 2023-06-01

88 55 87 919

Ks. Wojciech Popławski

Ks. Wojciech Popławski
wikariusz

Data urodzenia: 1959

Data święceń: 1988-01-01

Data nominaty: 2021-01-01

Ks. Adam Niemczynowicz

Ks. Adam Niemczynowicz
wikariusz

mgr teol.

Data urodzenia: 1976

Data święceń: 2002-06-01

Data nominaty: 2022-08-26