Wspólnoty

Zapraszamy do zapoznania się z wspólnotami funkcjonującymi przy naszej parafii.

Dobro, wolność ludzkiej mowie niesłychanemi. Krasicki, Naruszewicz, Niemcewicz, Trembecki, Bohomolec etc. zgoła żaden z sobą styczność mają. Gdyby się tylko sobie rzeczy, musi być powszechną regułą i sposobności, lecz on zawsze wewnętrzną odmianę w druku dostrzeżone.