Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:

 • pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
 • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;
 • kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Akcja Katolicka może prowadzić:

 • działalność oświatową i wychowawczą
 • działalność kulturalną i informacyjno-wydawniczą
 • działalność dobroczynną
 • działalność turystyczno-sportową
 • działalność gospodarczą

Skład Akcji Katolickiej przy parafii NSJ:

11 osób - członkowie, 3 osoby - kandydaci

Zarząd:

Prezes: Antoni Korzeniecki

V-ce prezesi: Czesław Godlewski, Wiesław Niemotko

Sekretarz: Agnieszka Dmowska

Skarbnik: Jerzy Sak

Członek: Lech Rutkowski

Spotykamy się:

 • w II piątek miesiąca - Msza Św. o godz. 18.00, następnie spotkanie formacyjne
 • ostatnia niedziela miesiąca - Msza Św. o godz. 12.00. Czytania - członkowie Akcji Katolickiej