Chrystus jest obecny w swoim Słowie, głoszonym w zgromadzeniu; ono to, wyjaśniane w homilii, powinno być słuchane z wiarą i przyswojone na modlitwie. To wszystko powinno objawiać się w godnym wyglądzie księgi i miejsca głoszenia słowa Bożego, w postawie lektora, w jego świadomości, że jest rzecznikiem Boga wobec braci".

Te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II określają duchową sylwetkę osoby, która czyta słowo Boże w liturgii i sposób jej wykonania

Grupa lektorów świeckich w naszej parafii została założona w 2003 roku. Obecnie liczy kilkanaście osób dorosłych, pragnących służyć Panu Bogu i wspólnocie parafialnej poprzez czytanie Słowa Bożego podczas liturgii. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu.