KRÓLUJ NAM CHRYSTE!! WITAJCIE NA STRONACH MINISTRANTÓW Z PARAFII NSJ!! :)

Ministrant. to osoba posługująca kapłanowi w czynnościach liturgicznych podczas Mszy świętej lub innych nabożeństw. Słowo "ministrant" pochodzi od łacińskiego słowa "ministrare", to znaczy "służyć" (ministrans, -ntis ‘posługujący’). Ministrant jako sługa Chrystusa raduje się ze czci oddawanej Chrystusowi, bo służyć Mu oznacza z Nim królować, a służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant w czasie nabożeństw:

· Pomaga przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych, usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

· Niesie znaki, przedmioty, które maj? bogate znaczenie liturgiczne, m.in. krzyż, kielich, świece, trybularz, księgi liturgiczne i inne, co powinien czynić z wielkim szacunkiem należnym dla tych rzeczy!.

· Sam powinien być znakiem i jako przedstawiciel ludu bożego stojący najbliżej ołtarza powinien dawać przykład, aby nasze uczestnictwo we Mszy świętej nie powinno ograniczać się tylko do oglądania i słuchania, czyli biernego uczestnictwa, ale wszyscy powinniśmy się czynnie włączać w liturgię. Powinien ukazywać, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko dla kapłana i ministrantów, lecz dla całej parafii i wszystkich wiernych!

W naszej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa do wspólnoty ministranckiej należy ok. 30 osób.  Opiekunem grupy jest ks. Adam Niemczynowicz. Całoroczna praca opiera się na uczestnictwie we czwartki o godz. 18.0 we Mszy św. i cotygodniowych spotkaniach, w czasie których zdobywają oni nowe wiadomości o Mszy św. o liturgicznym życiu Kościoła. Grupy są podzielone wiekowo i realizują kolejne stopnie ministranckiej służby, choralisty, ministranta: świata, księgi, ołtarza, lektora. Młodsi ministranci dowiadują się, jak należy prawidłowo służyć przy ołtarzu oraz poznają tajemnicę Mszy świętej. Omawiane są zbliżające się uroczystości kościelne i parafialne. Oceniana jest dotychczasowa ich służba, by mogli w niej wzrastać. Jest jeszcze jedna szczególna grupa – kandydaci!

Do obowiązków ministrantów naszej parafii należy uczestnictwo w dyżurach tygodniowych i niedzielnych a także uczęszczanie na zbiórki.

Do dyspozycji ministrantów są salki katechetyczne mieszczące się przy parafii a także SIŁOWNIA wraz ze stołem do ping-ponga! Jest to miejsce gdzie po zbiórkach mogą oni się odprężyć i wspólnie się pobawić a gdy tylko pogoda na to pozwalała, korzystali z umieszczonego przy kościele kosza i pola do gry w siatkówkę by wypełnić wolny czas wspólną zabawą i grą.

Dzięki uprzejmości i gościnności Pani Dyrektor SP8 ministranci naszej parafii korzystali w okresie zimowym z sali gimnastycznej. Przyniosło to owoce w bardzo dobrym występie drużyny w białostockiej młodszej Lidze Ministranckiej, gdzie nasi ministranci zajęli pierwsze miejsce. A poza sukcesem sportowym pozwoliło to wypełnic wolne chwile, w zimowe weekendy, sportowymi atrakcjami. Za okazana pomoc i współpracę SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Poza ligą ministrancka nasza drużyna brała udział w różnych turniejach „dzikich” drużyn, z których niejednokrotnie wracała z pucharem (Drużyna).

Na cele ministranckie są zbierane w naszej parafii fundusze podczas sobotnich Mszy świętych. Naszym dobroczyńcom, którzy wspierają nas materialnie i duchowo składamy serdeczne: BÓG ZAPŁAĆ! i polecamy ich w naszych modlitwach! Dzięki nim możemy się rozwijać, przeprowadzać rekolekcje, wspólnie wyjeżdżać na pielgrzymki oraz na bieżąco realizować potrzeby wspólnoty. To dzięki nim m.in. mogliśmy, odbyć pielgrzymki do Częstochowy, Krakowa, Lichenia, z których pozostało wiele niezapomnianych wrażeń.

Dużym sukcesem naszych ministrantów było zajęcie w 2000 r. II miejsca w konkursie wiedzy liturgicznej i biblijnej organizowanym corocznie dla ministrantów Archidiecezji Białostockiej w Seminarium Duchownym w Białymstoku (AWSD).

Serdecznie wszystkich zapraszamy do zaglądania na nasze strony i jesteśmy otwarci na wszelki kontakt.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!