Parafialny Zespół Caritas przy kościele NSJ swoją działalność rozpoczął od 1988, założycielem którego był ks. Czeslaw Łogutko - proboszcz parafii NSJ.

Zespół działa do dziś w obecnym kształcie organizacyjnym:

przewodnicząca - Jolanta Chwieśko

członkowie - 11 osób

Zadaniem zespołu jest niesienie bezinteresownej pomocy bliźnim, jest to działalność charytatywna. Z ramienia kościoła NSJ parafialny zespół Caritas organizuje pomoc dzieciom i ubogim w naszej parafii, przez kwestowanie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca do puszek, po mszach świętych. Z uzbieranych pieniędzy opłacamy obiady dzieciom szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul Jesiennej oraz kolonie letnie jeśli są organizowane przez Caritas Diecezjalny. Na Święta Bożego Narodzenia organizujemy paczki żywnościowe dla najbardziej ubogich rodzin parafii NSJ. Pełnimy również dyżury w każdą środę miesiąca od godziny 17-18.00 w pomieszczeniach plebani oczekując na osoby potrzebujące. Przeprowadzamy wywiady z osobami przychodzącymi, które zapisujemy do akt. Staramy się pomagać w różny sposób na ile nasze możliwości pozwalają, między innymi udzielamy doraźnej pomocy w formie wydawania żywności - suchego prowiantu osobom potrzebującym.

Kochani zechciejcie podzielić się swoim DOBREM duchowym i materialnym z potrzebującymi. Każda ofiara złożona na Caritas, to iskierka nadziei w oczach niejednego człowieka. Łączy ona serca dających i tych którzy są obdarowywani.

Zapraszamy chętne osoby do współpracy z naszym zespołem aby poszerzyć nasze grono.

przewodnicząca:

Jolanta Chwieśko