W Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Białymstoku istnieje 15 Kół Żywego Różańca (a wśród nich 2 koła różańcowe męskie). Opiekunem parafialnych kół różańcowych jest ksiądz proboszcz.

W każdą I sobotę miesiąca o godz. 17.0 członkowie Kół Żywego Różańca spotykają się w parafialnym kościele na konferencję i adorację Najświętszego Sakramentu. Rozważana jest jedna część różańca świętego, następnie wszyscy uczestnicy biorą udział we Mszy Świętej w parafialnym kościele sprawowanej o godzinie 18:00. Msza Święta sprawowana jest w intencji wszystkich członków Kół Żywego Różańca.

Po Mszy Świętej następuje wymiana tajemnic różańcowych do codziennego odmawiania i rozważania.

W comiesięcznej wspólnej modlitwie wszystkich członków KŻR zanoszone są modlitwy w intencjach Kościoła powszechnego, w intencjach Ojca Świętego, Kościoła białostockiego, naszej wspólnoty parafialnej, a wszystko w celu uświęcenia świata i samych siebie, by w ten sposób odpowiedzieć na wezwania i prośby Najświętszej Maryi Panny.

Od 16 października 2002 roku, kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił List Apostolski Rosarium Virginis Mariae (Różaniec Najświętszej Maryi Panny) Koła Żywego Różańca włączają w codzienny cykl modlitwy różańcowej tak zwane

TAJEMNICE ŚWIATŁA:

  1. Chrzest Jezusa w Jordanie.
  2. Objawienie Jezusa w Kanie Galilejskiej.
  3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
  4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor.
  5. Ustanowienie Eucharystii.