03 stycznia 2021 r. – 2 niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. Dzisiaj z racji 1 niedzieli miesiąca adoracja Najśw. Sakramentu po każdej Mszy

    św.

2. We środę Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. wg porządku

    niedzielnego. Poświęcenie kredy i kadzidła podczas wszystkich Mszy

    św. Jest to Misyjny Dzień Dzieci. Taca na misje. W tym dniu Orszak Trzech

    Króli odwołany.

3. Metropolita Białostocki z powodu epidemii koronawirusa podjął decyzję o

    odwołaniu tegorocznej wizyty duszpasterskiej w dotychczasowej formie.

    W miejsce dotychczasowej formy w dniu 6 stycznia podczas wszystkich

    Mszy św. celebrans odmówi modlitwę błogosławieństwa kolędowego nad

    zebranym ludem, poświęci wodę, którą powinniśmy przenieść  do kościoła

    we własnych naczyniach. Po powrocie do domu w gronie rodzinnym należy

    odmówić modlitwę, pokropić mieszkanie wodą święconą i oznaczyć kredą

    poświeconą drzwi mieszkania. Zostaną udostępnione teksty modlitw w formie

    papierowej i na stronie parafialnej.

4. W 1 czwartek modlimy o powołania kapłańskie i zakonne. Adoracja Najśw.

    Sakramentu o godz. 17.0.

5. W następną niedzielę święto Chrztu Pana Jezusa.

6. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na pomoc ubogim osobom i rodzinom naszej

    parafii.

7. Zachęcamy do nabycia styczniowego biuletynu „Drogi Miłosierdzia”.                                                                                                        

8. Życzymy, abyśmy uwierzyli Słowu Wcielonemu i pozwolili, aby

    błogosławieństwo Boże umacniało nas w nadchodzącym tygodniu. Szczęść

    Boże!

MODLITWA 

Obrzęd rozpoczyna się od wspólnego śpiewu kolędy np. „Bóg się rodzi” i znaku krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ojciec rodziny lub inna osoba pozdrawia obecnych mówiąc:

C. Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Wspólna modlitwa

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa błogosławieństwa

C. Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo. † Niech przebywając w domu doznają Twojej opieki, wychodząc z niego cieszą się Twoją obecnością, wracając do niego przyjmują Ciebie jako Gościa * niech wreszcie szczęśliwie znajdą mieszkanie, które im przygotowałeś w domu swojego Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

C. Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją mękę i zmartwychwstanie.

Mieszkanie i domowników należy pokropić wodą święconą na znak, że poprzez chrzest św. jesteśmy zespoleni z Chrystusem i tworzymy domowy Kościół.

C. Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół oraz całą nasza Ojczyznę opiece Matki Bożej.

W. Pod Twoją obronę…

C. Zachowaj nas, Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.

W. Amen.

C. Niech nas wszystkich błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W. Amen.