Tak prezentuje się Nasz Kościół zimową porą z zewnątrz.